Ναυαγοσωστικοί Πύργοι

navagosostes

Ειδικοί ναυαγοσωστικοί πύργοι στην περιοχή της Καλάνδρας.