ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

texnika-erga-banner-site

Aπό την ίδρυσή της έως σήμερα  έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό κατασκευαστικών έργων έτσι ώστε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας. Με ένα μηχανολογικό εξοπλισμό που διαρκώς ανανεώνεται, με τα πολλά μέσα μεταφοράς που διαθέτει, με το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με τη βαθιά γνώση της αγοράς, βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να μπορεί να επιτύχει υψηλότερα περιθώρια κέρδους για τους πελάτες της μέσω ενός καλύτερου ελέγχου του κόστους.

Συνολικά οι δραστηριότητες της εταιρίας συνοψίζονται στους εξής τομείς:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων
  • Κατασκευή & αναπαλαίωση κτιρίων όλων των ειδών και τύπων
  • Εκπόνηση απαραίτητων σχεδίων και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χορήγηση πολεοδομικών αδειών
  • Μελέτες για κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ευαισθησίας
  • Αναπλάσεις και αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

H εταιρία μας καλύπτει όλες τις προδιαγραφές των υλικών ενώ γίνεται συνεχής μελέτη και έλεγχος των μιγμάτων και των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις καθώς και αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής συμβάλλουν στην έγκαιρη, ποιοτική και σύμφωνη με προδιαγραφές παραγωγική διαδικασία, η οποία αντικατοπτρίζεται στην ικανοποίηση των πελατών μας.