ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

fotovoltaika-banner-site

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο εναλλακτικών τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μια από τις ήπιες

μορφές ενέργειας που έχει ξεκινήσει και δίνει ενεργειακές και φιλικές ως προς το περιβάλλον λύσεις,

ενώ τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει ένα ισχυρό ενεργειακό σύμμαχο στους περισσότερους τομείς της καθημερινής μας ζωής.

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα και παρέχει αξιόπιστα ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το εύρος των πελατών της:

μεγάλη ποικιλία προιόντων στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, διαστασιολόγηση του συστήματος,

ενεργειακή μελέτη λειτουργίας του συστήματος καθώς και μελέτη εφαρμογής του.

Παρέχει υπεύθυνα στους πελάτες της την καλύτερη λύση για κάθε ενεργειακή ανάγκη, τόσο κατά τη φάση σχεδιασμού του ενεργειακού

έργου όσο και κατά την υποστήριξη αυτού μετά την ολοκλήρωσή του.